Gói cước cáp quang 40Mb

Gói cước cáp quang 40Mb
4.8 (96.47%) 17 votes

Gói cước cáp quang 40Mb

Gói cước cáp quang 40Mb
Gói cước cáp quang 40Mb

Đầu tháng 8/2017 vừa qua Viettel triển khai nâng băng thông trên toàn quốc. Mỗi quý khách hàng đang dùng gói 35Mb được nâng lên Gói cước cáp quang 40Mb miễn phí.

Quý khách đăng ký mới Gói cước cáp quang 40Mb sẽ được trang bị miễn phí Modem WIFI được bảo hành trong suốt thời gian sử dụng.

Băng thông cao upload/download 40Mb

Gói cước hành tháng siêu tiết kiệm chỉ 350.000 vnđ/tháng

Hạ tầng GPON sử dụng công nghệ cáp quang sợi thủy tinh miễn nhiễm với thời thiết

Đăng ký và lắp đặt nhanh chóng qua số 0976.39.2568

Trả trước 6 tháng:

 • Miễn phí hòa mạng
 • Tặng 1 tháng cước thứ 7

 

Gói cước cáp quang 35Mb

Gói cước cáp quang 35Mb
5 (100%) 3 votes

Gói cước cáp quang 35Mb

Gói cước cáp quang 35Mb
Gói cước cáp quang 35Mb

Đầu tháng 8/2017 vừa qua Viettel triển khai nâng băng thông trên toàn quốc. Mỗi quý khách hàng đang dùng gói 30Mb được nâng lên Gói cước cáp quang 35Mb miễn phí.

Quý khách đăng ký mới Gói cước cáp quang 35Mb sẽ được trang bị miễn phí Modem WIFI được bảo hành trong suốt thời gian sử dụng.

Băng thông cao upload/download 35Mb

Gói cước hành tháng siêu tiết kiệm chỉ 250.000 vnđ/tháng

Hạ tầng GPON sử dụng công nghệ cáp quang sợi thủy tinh miễn nhiễm với thời thiết

Đăng ký và lắp đặt nhanh chóng qua số 0976.39.2568

Trả trước 6 tháng:

 • Miễn phí hòa mạng
 • Tặng 1 tháng cước thứ 7

 

Gói cước cáp quang 30Mb

Gói cước cáp quang 30Mb
5 (100%) 4 votes

Gói cước cáp quang 30Mb

Gói cước cáp quang 30Mb
Gói cước cáp quang 30Mb

Đầu tháng 8/2017 vừa qua Viettel triển khai nâng băng thông trên toàn quốc. Mỗi quý khách hàng đang dùng gói 25Mb được nâng lên Gói cước cáp quang 30Mb miễn phí.

Quý khách đăng ký mới Gói cước cáp quang 30Mb sẽ được trang bị miễn phí Modem WIFI được bảo hành trong suốt thời gian sử dụng.

Băng thông cao upload/download 30Mb

Gói cước hành tháng siêu tiết kiệm chỉ 220.000 vnđ/tháng

Hạ tầng GPON sử dụng công nghệ cáp quang sợi thủy tinh miễn nhiễm với thời thiết

Đăng ký và lắp đặt nhanh chóng qua số 0976.39.2568

Trả trước 6 tháng:

 • Miễn phí hòa mạng
 • Tặng 1 tháng cước thứ 7

 

Gói cước cáp quang 25Mb

Gói cước cáp quang 25Mb
5 (100%) 2 votes

Gói cước cáp quang 25Mb

Gói cước cáp quang 25Mb
Gói cước cáp quang 25Mb

Đầu tháng 8/2017 vừa qua Viettel triển khai nâng băng thông trên toàn quốc. Mỗi quý khách hàng đang dùng gói 20Mb được nâng lên Gói cước cáp quang 25Mb miễn phí.

Quý khách đăng ký mới Gói cước cáp quang 25Mb sẽ được trang bị miễn phí Modem WIFI được bảo hành trong suốt thời gian sử dụng.

Băng thông cao upload/download 25Mb

Gói cước hành tháng siêu tiết kiệm chỉ 200.000 vnđ/tháng

Hạ tầng GPON sử dụng công nghệ cáp quang sợi thủy tinh miễn nhiễm với thời thiết

Đăng ký và lắp đặt nhanh chóng qua số 0976.39.2568

Trả trước 6 tháng:

 • Miễn phí hòa mạng
 • Tặng 1 tháng cước thứ 7

 

Gói cước cáp quang 20Mb

Gói cước cáp quang 20Mb
5 (100%) 12 votes

Gói cước cáp quang 20Mb

Gói cước cáp quang 20Mb
Gói cước cáp quang 20Mb

Đầu tháng 8/2017 vừa qua Viettel triển khai nâng băng thông trên toàn quốc. Mỗi quý khách hàng đang dùng gói 15Mb được nâng lên Gói cước cáp quang 20Mb miễn phí.

Quý khách đăng ký mới Gói cước cáp quang 20Mb sẽ được trang bị miễn phí Modem WIFI được bảo hành trong suốt thời gian sử dụng.

Băng thông cao upload/download 20Mb

Gói cước hành tháng siêu tiết kiệm chỉ 180.000 vnđ/tháng

Hạ tầng GPON sử dụng công nghệ cáp quang sợi thủy tinh miễn nhiễm với thời thiết

Đăng ký và lắp đặt nhanh chóng qua số 0976.39.2568

Trả trước 6 tháng:

 • Miễn phí hòa mạng
 • Tặng 1 tháng cước thứ 7

 

Gói cước cáp quang 15Mb

Gói cước cáp quang 15Mb
5 (99.82%) 114 votes

Gói cước cáp quang 15Mb

Gói cước cáp quang 15Mb
Gói cước cáp quang 15Mb

Đầu tháng 8/2017 vừa qua Viettel triển khai nâng băng thông trên toàn quốc. Mỗi quý khách hàng đang dùng gói 10Mb được nâng lên Gói cước cáp quang 15Mb miễn phí.

Quý khách đăng ký mới Gói cước cáp quang 15Mb sẽ được trang bị miễn phí Modem WIFI được bảo hành trong suốt thời gian sử dụng.

Băng thông cao upload/download 15Mb

Gói cước hành tháng siêu tiết kiệm chỉ 165.000 vnđ/tháng

Hạ tầng GPON sử dụng công nghệ cáp quang sợi thủy tinh miễn nhiễm với thời thiết

Đăng ký và lắp đặt nhanh chóng qua số 0976.39.2568

Trả trước 6 tháng:

 • Miễn phí hòa mạng
 • Tặng 1 tháng cước thứ 7