Trung tâm đăng ký dịch vụ    Cáp Quang,

Truyền Hình, Gói cước 4G Viettel Tại Tiền Giang.